Overslaan en naar de inhoud gaan
COVID SAFE TICKET VERDUIDELIJKING

Beste voetbalvrienden, Beste ouders en spelers, Beste trainers,

 

Namens KSVO, wil ik op de mededeling van gisteren toch even kort repliceren, na toch wel enkele kritische berichten en mails (al dan niet terecht).

Wij hadden de keuze om al dan niet te werken met het Covid Safe Ticket . Indien we dit niet zouden doen dan moeten dit wel toepassen voor de toegang tot de kantine, aangezien de kantine valt onder de horeca-maatregelen.

Wij, KSVO, hebben deze beslissing om te werken met het Covid Safe Ticket genomen om 2 redenen :

- organisatorisch is het niet haalbaar een controle uit te oefenen aan de ingang van de kantine (wachtrijen, personen vinden die deze taak een hele dag op zich willen nemen, kostenplaatje, ...)

- proberen de stijgende coronacijfers een halt toe te roepen zodanig dat onze spelers hun favoriete hobby ook de komende weken kunnen blijven uitoefenen, want laat ons eerlijk zijn die cijfers zijn niet goed

 

Verder moet daar niks achter gezocht worden en bij navraag hebben de  meeste clubs beslist dit op deze manier te organiseren.

Wij willen benadrukken dat wie geen Covid Safe Ticket kan voorleggen de toegang niet zal ontzegd worden tot de velden, maar zal er hen gevraagd worden om een masker te dragen zowel op de velden als bij het betreden van de kantine voor het gebruik van de toiletten (is een opgelegde verplichting). De personen die een Covid Safe Ticket kunnen voorleggen, zullen een stempel krijgen waardoor zij vrije toegang hebben tot de kantine.

Wij willen nog benadrukken dat deze regeling enkel van toepassing is op wedstrijddagen en dat de maatregelen van de horeca ook van kracht zijn op trainingsdagen (bij binnenkomst aanmelden met Covid Safe Ticket).

 

Hierdoor respecteren wij ieders keuze en nemen wij geen standpunt in wat betreft de vaccinatieplicht (iedereen die in België gedomicilieerd is of langdurig verblijft,  en 12 jaar of ouder is, kan zich laten vaccineren).

Maar wij moeten ons als verenigingen ook houden aan de opgelegde regels en verplichtingen, wat niet evident is een voetbalwerking met vele vrijwilligers. Maar nogmaals voor ons primeert de verderzetting van het jeugdvoetbal in de komende weken en maanden.

 

Met sportieve groeten,

 

Kurt Vandeputte

Voorzitter

Blijf op de hoogte van onze club !