Overslaan en naar de inhoud gaan

Het intern reglement bevat gedragscodes of reglementen opgelegd door het clubbestuur, sportief manager en de coördinatoren. Het wordt in een omslagwerk aangeboden aan spelers, ouders en medewerkers.

Download het interne reglement van KSVO Jeugd.

Voor de spelers

Houding, mentaliteit, hygiëne, verzorging, voeding, fair play, stiptheid, discipline, lifestyle, blessures, afspraken, kledij, vervoer, materiaalbeheer, gedrag tov tegenstrever/scheidsrechter/publiek, schorsingen, .......

Voor de ouders

Sportief gedrag, positieve ingesteldheid, kritiek, medewerking activiteiten, coaching, waardering, aanmoedigingen, kritiek op scheidsrechter enz...

Afspraken ivm de school

De studie heeft steeds voorrang op het voetbal.

Verwaarlozen van studies kan, na contact met de ouders, leiden tot een tijdelijke stopzetting van trainings- en wedstrijdactiviteiten. Schoolproblemen worden tijdig door de ouders aan de jeugdcoördinator gemeld.

Indien een speler verstek moet geven door schoolverplichtingen, dient dit gemeld te worden door de ouders, maar zal daar steeds begrip voor getoond worden.

Tijdens de examens zal voor de oudere leeftijdscategorieën het trainingsritme aangepast worden.

Het intern reglement kan steeds gewijzigd worden, wijzigingen zullen steeds via de website kenbaar gemaakt worden.

Blijf op de hoogte van onze club !