Overslaan en naar de inhoud gaan

KSV Oudenaarde zet de jeugdspeler op één.

Een stevig lichaam voor een goede balbehandeling

KSV Oudenaarde start voor de allerjongsten als een open opleiding. Hierbij staan we voor een opleiding die mikt op brede beweegvaardigen. Of nog, springen, lopen, vangen, slaan, trappen, dribbelen, … . Immers, een goede lichaamsbeheersing is dé basis voor een goede balbeheersing. Als erkend Multimove aanbieder gaan we hier vol voor. Ook in de verdere opleiding krijgen breedmotorische vaardigheden en voetbalspecifieke coördinatietrainingen de nodige aandacht.

Dribbelen is fun

De voetbalspecifieke opleiding begint bij het dribbelvoetbal (2 tegen 2 – U5/U6): ‘ik en de bal’. Een zéér belangrijke fase in de spontane ontwikkeling van de allerjongsten. Dit alles vindt plaats in een veilige en gestructureerde speelomgeving waar voetbalplezier en een kindvriendelijke aanpak centraal staan.

Een individuele opleiding binnen een teamgebeuren

Vanaf 5 tegen 5 (U7-U9) komt binnen de jeugdopleiding het zonevoetbal in het vizier. Bij aanvang staan individuele basistechnieken in functie hiervan centraal. Spelinzichtlijk beperken we ons tot enkele hoofdprincipes om tot een herkenbaar samenspel te komen.

Bij 8 tegen 8 (U10-U13) en 11 tegen 11 (U14-beloften) krijgt het spelinzichtelijk aspect gaandeweg meer aandacht, fysiek wordt er steeds voetbalspecifieker getraind, en speltechnieken worden verder verfijnd en geautomatiseerd. Ook de mentale vorming vanuit een duidelijk pedagogisch kader heeft zijn plaats.

Opleiden stopt niet bij trainen.

Binnen KSV Oudenaarde Jeugd werken we aan de hand van een leeftijdseigen leerplan. Speltechnische thema’s zoals verdedigen, opbouwen en aanvallen krijgen hierin een plaats. Op training wordt de oefenstof volgens de MIM-methode aangebracht. Of nog, geïsoleerde oefeningen worden vertaald naar wedstrijdvormen. De oefenstof op training vormt de focus voor de wedstrijdcoaching.

Opleiden is een verhaal van engagementen

Spelers binnen KSVO Oudenaarde krijgen maximale speelkansen. Concreet betekent dit circa 75% speelgelegenheid per wedstrijd. Bij ziekte, kwetsuren, regelovertredend gedrag en/of niet-gemotiveerde afwezigheden wordt per speler bekeken welke oplossing of sanctie in verhouding staat.

Kenmerken van de jeugdopleiding

Het hele opleidingsproject én -proces resulteert in een aantal (spel)kenmerken die we graag zien terugkomen in onze dagdagelijkse werking en tijdens de jeugdwedstrijden:

  • aanvallend voetbal en dominant spel;

  • snelle omschakeling van balverlies naar balbezit (eerste bal diep);

  • verzorgde opbouw van achteruit;

  • creatief, initiatiefrijk en gezond agressief op alle posities;

  • vasthouden aan eigen speelwijze vanuit een herkenbaar positiespel;

  • verdedigen als middel en niet als doel;

  • zo hoog mogelijk druk zetten;

  • een wil om te winnen;

  • zelfredzaamheid en zichzelf kunnen sturen;

  • gezonde balans tussen voetbal en studies/levensstijl.

Blijf op de hoogte van onze club !