Overslaan en naar de inhoud gaan

Missie

Algemene clubmissie

Voetbalclub KSV Oudenaarde is een vaste waarde binnen het Interprovinciaal, Provinciaal en Gewestelijk Voetbal en wil dit ook blijven. Binnen onze club vormt de werking rond het eerste elftal een stevig geheel met de KSVO jeugdwerking. We zijn er van overtuigd dat beiden een meerwaarde betekenen voor mekaar en fier zijn op het geheel. De club streeft naar een vaste en stabiele organisatie en een optimale sportinfrastructuur.  De bestuursleden en medewerkers communiceren er in een open, vertrouwensvolle en opbouwende sfeer. KSV Oudenaarde wenst een gerenommeerde sportclub te zijn met regionale uitstraling waar iedereen welkom is, maar wil minstens even belangrijk op sociaal vlak.

Missie jeugdwerking

De jeugdwerking van KSVO heeft een goede reputatie binnen het nationaal en regionale jeugdvoetbal. KSV Oudenaarde wil deze rol blijvend vertolken binnen een kader waarbij voetbalplezier en een kwalitatieve voetbalopleiding hand in hand gaan. Jeugdvoetbal als individuele sport met een collectief karakter is hét uitgangspunt voor de KSVO jeugdopleiding en voor elk van onze jeugdtrainers en iedereen die betrokken is binnen onze jeugdopleiding. Onze KSVO jeugdopleiding heeft als ultieme ambitie jeugdvoetballers op te leiden voor het eerste elftal, zonder het recreatief en sociaal aspect van de jeugdwerking uit het oog te verliezen. KSV Oudenaarde wil een stempel zetten via zijn jeugdopleiding. Een speler die onze jeugdopleiding heeft doorlopen, moet een echte KSVO-er zijn op sportief vlak (technisch geschoold met voldoende spelintelligentie) en op extra-sportief vlak ( respectvol geel-zwart strijdershart ) !!!

Visie

Een visie geeft aan hoe in de toekomst een missie kan verwezenlijkt worden, … KSV Oudenaarde wil kinderen, jongeren en mensen in het algemeen aan zetten tot duurzaam sporten en biedt daarvoor een kwaliteitsvol kader waarin men zich als mens en als (jeugd)voetballer maximaal kan ontplooien.

KSVO opvoeding en haar sociale rol

Voetbal is bij KSV Oudenaarde niet altijd een doel op zich. Voetbal is bij KSV Oudenaarde ook een middel om kinderen, jongeren en volwassenen te helpen in hun ontwikkeling als mens. Daarbij zijn het besef en het effectief toepassen van waarden en normen heel belangrijk. KSV Oudenaarde biedt een menselijke benadering in een kwaliteitsvolle omkadering. Enerzijds is onze jeugdopleiding uiterst kindvriendelijk en anderzijds vormt de club KSV Oudenaarde een verlengstuk en een toegevoegde waarde van datgene wat de spelers meekrijgen van de ouders en 't school. Anderzijds leren wij onze spelers, bestuurslui en medewerkers voor iedereen het nodige respect op te brengen.  Wij onderschrijven het sociaal charter van de KBVB en hebben binnen onze club een specifieke sociale cel.  We leren jeugdspelers om te gaan met het wedstrijdgebeuren.  Willen winnen, maar durven verliezen is hier de boodschap.  Wij onderschrijven eveneens het Fair Play reglement van de UEFA.

Blijf op de hoogte van onze club !